onexoxblackplanjoker123 Відділ освіти Гайсинської міської ради — Звіт про проведення громадського обговорення щодо реорганізації закладу дошкільної освіти «Теремок» с. Степашки Гайсинської міської ради шляхом приєднання до закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Степашки Гайсинської міської ради

Звіт про проведення громадського обговорення щодо реорганізації закладу дошкільної освіти «Теремок» с. Степашки Гайсинської міської ради шляхом приєднання до закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Степашки Гайсинської міської ради

      обговорення 2024З метою забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності органу місцевого самоврядування, врахування громадської думки під час прийняття важливих рішень для територіальної громади, на підставі розпорядження голови Гайсинської міської ради від 03 травня 2024 року №31-од «Про проведення консультацій з громадськістю щодо реорганізації закладу дошкільної освіти «Теремок» с. Степашки Гайсинської міської ради шляхом приєднання до закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Степашки Гайсинської міської ради» були проведені консультації з громадськістю шляхом громадського обговорення проекту рішення Гайсинської міської ради  «Про   реорганізацію закладу дошкільної освіти   «Теремок»   с. Степашки Гайсинської міської ради шляхом приєднання до закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Степашки Гайсинської міської ради».

         Громадські обговорення були організовані робочою групою та пройшли 04.06.202 року. Відповідне інформаційне повідомлення оприлюднено на офіційному веб-сайті Гайсинської міської ради.

          В ході обговорення було наголошено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України (ст.19 Конституції України).

          Учасникам обговорень надано економічне обґрунтування та роз'яснено законодавчі основи відповідних рішень.

          Відповідно до пункту 30 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності приймає його засновник (засновники).

          У разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти засновник зобов’язаний забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити здобуття освіти на відповідному рівні освіти.

          Заклад освіти може здійснювати освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти та за різними видами освіти, утворювати для цього структурні підрозділи.

Заклади освіти для здійснення своєї статутної діяльності можуть об’єднуватися з іншими юридичними особами на договірних засадах, створюючи освітні, наукові, освітньо-наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен з учасників якого зберігатиме статус юридичної особи.

        В обговоренні прийняли участь працівники закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Степашки, закладу дошкільної освіти   «Теремок»   с. Степашки, члени робочої групи. Згідно протоколу – 17осіб взяли участь у обговоренні.

Попередньо Степаським старостинським округом 22.02.2022 року прийнято рішення про необхідність проведення таких дій.

Під час слухань, всі присутні підтримали ініціативу щодо реорганізації закладу дошкільної освіти   «Теремок»   с. Степашки  Гайсинської  міської ради  шляхом    приєднання до закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Степашки Гайсинської міської ради.

  Громадські слухання пройшли в атмосфері виваженості та толерантності, учасники емоційно висловлювали свої побажання та бачення щодо даного питання, на всі запитання представниками робочої групи були надані обґрунтовані та вичерпні відповіді, всі прохання та побажання взяті до уваги.

          Таким чином, всі жителі, що прийняли участь у громадських  обговореннях проекту рішення Гайсинської міської ради «Про   реорганізацію закладу дошкільної освіти   «Теремок»   с. Степашки Гайсинської міської ради шляхом приєднання до закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Степашки Гайсинської міської ради» підтримали відповідний проект.

          За результатами громадських слухань та розгляду пропозицій і звернень, Робоча  група з організації проведення громадського обговорення пропонує:

          Винести проект рішення Гайсинської міської ради «Про   реорганізацію закладу дошкільної освіти   «Теремок»   с. Степашки Гайсинської міської ради шляхом приєднання до закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Степашки Гайсинської міської ради» на розгляд сесії Гайсинської міської ради.

Період реформ, розпочатий державою, поставив питання реорганізації та закриття шкіл у сільській місцевості. Ця проблема гостра для всієї України і є результатом демографічної кризи, яка спостерігається в державі. З кожним роком кількість учнів в українських школах скорочується, тому й не дивно, що чимало закладів освіти стали напівпорожніми.

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх  та інших потреб територіальної громади та/або суспільства.

Враховуючи вищевказані положення, оптимальне функціонування мережі закладів загальної середньої освіти громади повинно виходити з об’єктивно існуючого запиту на освітні послуги.

Тому перед місцевою владою постає питання раціонального розподілу освітньої субвенції та утримання закладів освіти (оплату за енергоносії, зарплату технічному персоналу громада платить із власного бюджету).

З метою створення необхідних умов для надання здобувачам освіти якісних освітніх послуг, зміцнення матеріально-технічної бази, забезпечення  здобуття дітьми дошкільної освіти виникла необхідність створення оптимальної освітньої мережі шляхом злиття ЗДО «Теремок» с. Степашки та ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Степашки. Заходи із оптимізації мережі дадуть можливість створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованців.

Варто зазначити, що у процесі реорганізації вищевказаних закладів освіти вивільняється посада керівника закладу дошкільної освіти, скорочення чисельності педагогічних працівників ЗДО не передбачається.

          Таким чином, прийняття та виконання цього рішення створить сприятливі умови для реалізації державної політики в сфері освіти, поліпшення освітнього процесу, зменшить матеріальні витрати, пов’язані з ефективним функціонуванням закладів загальної середньої освіти.