onexoxblackplanjoker123 Відділ освіти Гайсинської міської ради — Оголошується конкурс з визначення опорного закладу загальної середньої освіти в Гайсинському районі

Оголошується конкурс з визначення опорного закладу загальної середньої освіти в Гайсинському районі

     Гайсинська районна рада оголошує Конкурс з визначення опорного закладу освіти у Гайсинському районі . Конкурс  проводитиметься   відповідно до  Умов проведення конкурсу з визначення опорного закладу освіти у Гайсинському районі, затверджених рішенням 28 сесії районної ради 7 скликання від 25 червня 2020 року.

Конкурс проводиться у два етапи:

І етап – підготовчий, на якому здійснюється подання заявок відповідними закладами загальної середньої освіти району на участь у Конкурсі до відділу освіти Гайсинської райдержадміністрації. І етап триває з 26 червня 2020 року до 15 липня 2020 року.

ІІ етап – основний, на якому проводиться визначення переможця Конкурсу. ІІ етап триває з 16 липня 2020 року до 27 липня 2020 року.

Для участі у І етапі керівникам закладів освіти необхідно подати до відділу освіти районної державної адміністрації заявку, до якої додаються  документи, зазначені у розділі IV  Умов проведення Конкурсу

Умови проведення конкурсу з визначення опорного закладу освіти у Гайсинському районі

 І. Мета і завдання Конкурсу

 1. Ці Умови визначають порядок проведення конкурсу з визначення опорного закладу загальної середньої освіти (далі – Конкурс).
 2. Конкурс проводиться з метою створення умов для комплексної оптимізації і модернізації системи загальної середньої освіти району, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, організації профільного і професійного навчання, поглибленого вивчення учнями предметів незалежно від місця проживання, концентрації та ефективного використання наявних ресурсів, спрямування їх на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи, підготовки конкурентоспроможного випускника сучасної школи.
 3. Опорний заклад освіти – це заклад загальної середньої освіти, що має у своєму складі філії та/або здійснює підвезення здобувачів освіти, педагогічних працівників (за потреби) до цього закладу і у зворотному напрямку, а також забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу та спроможний забезпечувати на належному рівні здобуття початкової та базової середньої освіти (ст.13 п.2 Закону України «Про освіту»).

Філія закладу освіти – це територіально відокремлений структурний підрозділ закладу освіти, що не має статусу юридичної особи та діє на підставі положення, затвердженого засновником відповідного закладу освіти на основі типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. (ст.13 п.3 Закону України «Про освіту»).

 1. Основним завданням Конкурсу є виявлення ефективної моделі діяльності опорного закладу, що забезпечує умови для рівного доступу до якісної освіти, підвищення її якості, підтримку творчо працюючих педагогічних колективів; зміцнення матеріально-технічної бази закладу, визначення кращих проектів опорних закладів.

 ІІ. Керівництво Конкурсом

 1. Проведення Конкурсу забезпечує конкурсна комісія конкурсу з визначення опорного закладу освіти у Гайсинському районі, засновником яких є Гайсинська районна рада (далі – Комісія), кількісний та поіменний склад якої затверджується рішенням сесії районної ради.
 2. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення Конкурсу здійснює відділ освіти Гайсинської районної державної адміністрації.

 ІІІ. Права та обов’язки конкурсної Комісії

 1. Конкурсна Комісія у своїй роботі керується та діє на підставі законодавства України і у відповідності до умов проведення Конкурсу.

Формою роботи Комісії є засідання. Роботу Комісії організовує її голова.

 1. До завдань конкурсної Комісії належать:
 • розгляд пропозицій учасників Конкурсу, визначення їх відповідності умовам проведення Конкурсу;
 • прийняття рішення за результатами роботи;
 • підготовка висновків з визначення переможця Конкурсу.
 1. Конкурсна комісія має право:
 • перевірити достовірність наданої учасниками Конкурсу інформації;
 • відмовити претенденту в участі у Конкурсі на підставі невідповідності вимогам Конкурсу.
 1. Конкурсна Комісія зобов’язана:
 • створити рівні умови участі для всіх учасників Конкурсу;
 • забезпечити прозорість та об’єктивність проведення Конкурсу.
 1. Голова конкурсної Комісії:
 • керує діяльністю Комісії;
 • проводить її засідання, головує на них;
 • організовує роботу конкурсної Комісії і відповідає за виконання покладених на неї функцій;
 • організовує підготовку до розгляду матеріалів, поданих для участі в Конкурсі;
 • підписує документи Комісії від її імені.
 1. Учасники конкурсної Комісії мають право:
 • брати участь у виробленні, прийнятті і реалізації рішень Комісії;
 • вносити до Комісії свої пропозиції;
 • отримувати інформацію з питань діяльності Комісії.
 1. Учасники конкурсної Комісії зобов’язані:
 • використовувати свій професійний досвід та знання для досягнення мети і завдань Конкурсу;
 • діяти в інтересах Конкурсу, здійснюючи свої права та виконуючи обов’язки сумлінно та неупереджено;
 • брати участь в організаційних заходах, пов’язаних з проведенням Конкурсу;
 • надавати необхідну інформацію про Конкурс усім зацікавленим особам, за винятком конфіденційної інформації;
 • уникати конфлікту інтересів;
 • виконувати інші обов’язки, що можуть виникнути при підготовці Конкурсу.

 ІV. Порядок проведення Конкурсу

 1. Учасниками Конкурсу є заклади загальної середньої освіти, засновником яких є Гайсинська районна рада.
 2. Конкурс проводиться у два етапи протягом 30 днів з дати, визначеної рішенням сесії Гайсинської районної ради:

І етап – підготовчий, протягом 20 днів з дати початку Конкурсу, на якому здійснюється подання заявок відповідними закладами загальної середньої освіти району на участь у Конкурсі до відділу освіти Гайсинської райдержадміністрації;

ІІ етап – основний, протягом 10 днів, на якому проводиться визначення переможця Конкурсу.

 1. Для участі у І етапі необхідно подати до відділу освіти райдержадміністрації заявку, до якої додаються такі документи:
 • план розвитку закладу освіти (до 10 сторінок) на наступні 3 роки та діючий (для порівняння), який містить таку обов’язкову інформацію:
 • загальна демографічна ситуація, відомості про орієнтовну кількість учнів, які будуть навчатися в опорній школі (окремо вказати проектну потужність опорного закладу, орієнтовну кількість учнів, які будуть підвозитися на навчання до опорного закладу з інших населених пунктів; вказати з яких загальноосвітніх закладів освіти (реорганізованих, ліквідованих) планується підвезення учнів до опорної школи; маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників (з розрахунком відстаней та приблизного часу перебування у дорозі, транспорт, яким буде здійснюватися підвезення);
 • потреба додаткового транспорту для підвезення учнів (вихованців) до опорного закладу;
 • наявність належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних фізкультурно-спортивних об’єктів, кабінетів фізики, хімії, біології, географії та інших, лабораторій, навчальних майстерень, їдальні (вказати кількість посадочних місць), внутрішніх туалетів для учнів, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету, наявність мережі Wi-Fi з безоплатним доступом, створення умов для навчання дітей з обмеженими можливостями);
 • результати зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень, учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту робіт членів Малої академії наук, інших конкурсів та змагань;
 • мережа класів, їх наповнюваність та перспектива розвитку;
 • укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою, електронними підручниками, ліцензованим програмним забезпеченням;
 • організація профільного навчання;
 • організація інклюзивного навчання при наявності дітей з особливими потребами;
 • рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами, якісний склад та досягнення педагогічного колективу;
 • опис інвестиційних потреб опорної школи (придбання шкільних автобусів для перевезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі Wi-Fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, професійний розвиток учителів тощо).
 • копію установчих документів закладу.
 • Інформація про початок, Умови Конкурсу та подані на Конкурс матеріали розміщуються на офіційному сайті Гайсинської районної ради.

 Визначення переможця Конкурсу

 1. Визначення переможця Конкурсу проводиться конкурсною комісією з визначення опорного закладу освіти на основі Критеріїв оцінювання матеріалів, поданих на конкурс з визначення опорного закладу освіти (додаються).
 2. Підсумки Конкурсу підбиваються за загальною сумою балів згідно Критеріїв оцінювання матеріалів, поданих на конкурс з визначення опорного закладу освіти.
 3. Конкурсні матеріали оформляються в одному примірнику комп’ютерним набором, кегель 14, інтервал 1. Обов’язково додається електронна версія у текстовому редакторі Word.
 4. Комісія працює на громадських засадах.
 5. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.
 6. Рішення Комісії з визначення переможця Конкурсу ухвалюється шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.
 1. Висновок та рішення комісії з визначення опорного закладу освіти подається до районної ради для прийняття рішення про створення опорного закладу.
 2. Інші питання, що не врегульовані цими умовами, визначаються чинним законодавством.

Голова районної ради                                                      Г.І. Боровий

Конкурс Опорнаt